Åkersprøyte - sprøyteteknikk
Du er her: Hovedsiden

 

Forfattere:

Nils Bjugstad, IMT, Faggruppe agroteknikk, UMB

Petter Hermansen, IMT, Faggruppe agroteknikk, UMB

CD-platen er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet

Kopiering av hele eller deler av materiellet er forbudt!

 

CD over sprøyteteknikk åkersprøyter, Ver 1.2

 

VELKOMMEN!

Her får du utfyllende informasjon om sprøyteteknisk del i autorisasjonskurset som tillegg til kursboka.

Øverst på denne siden er det en menystyring av ulike tema. Den følger alle informasjons-sidene på CD-plata. Slik vet du alltid hvor du er og kan enkelt finne tilbake.

Klikk HER for mer informasjon. Klikk HER for tips i bruk!

På mange sider vil du finne punkter eller ord med understrekning. Disse fører til en ny side hvis du setter pila på dette ordet, og klikker.

På noen sider vil du kunne veksle bilde ved å legge pila over bildet.

På noen PC-er vises ikke den grønne menystyringen. Dette skyldes sannsynligvis at det er installert "brannmur" for å hindre at virus eller uønskede programendringer blir installert på PC-en. Menystyringen kan av brannmuren oppfattes som installering av ny programvare på PC-en. Trykk HER for å få tips til å løse dette.

På noen PC-er vises ikke filmene. Trykk HER for å få tips til å løse dette.

Om kort tid vil tilsvarende sider finnes på internett under adressen til IMT. Her vil det skje en kontinuerlig oppdatering av materialet. På sikt vil den også gjelde andre kulturer. Har du ikke internett-tilgang, kan du ta kontakt med IMT, Faggruppe agroteknikk for en opppdatert CD-plate (for adresse, se omslag på CD-plate).

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det finnes en såkalt digital sjekkliste på CD-plata. Det gjør det mulig for deg å lettere "skreddersy" din sjekkliste og lagre data. Hastighetskontrollen er også mye enklere å gjennomføre.

Lykke til!

 

Utformet av IMT - Institutt for matematiske realfag og teknologi, imt@umb.no